buku 
ANTARA matlamat penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) termasuklah melaksanakan usaha membakukan ejaan dan sebutan serta membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan.

Walau bagaimanapun, realiti yang berlaku hari ini bahasa Melayu terus berdepan dengan pelbagai krisis dan cabaran, bukan sahaja saingan daripada istilah asing malah persoalan ketepatan berbahasa dalam kalangan masyarakat terus berlaku secara sewenang-wenangnya.

Dalam hal ini, kurangnya iltizam dalam kalangan sesetengah masyarakat untuk merealisasikan hakikat bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa yang berwibawa di persada global hari ini pastinya mengecewakan kita.

Dari aspek sebutan misalnya, ramai pengguna bahasa yang masih keliru untuk menyebut perkataan yang menggunakan huruf e dengan tepat.