TERKINI :

Thursday, April 9, 2015

Di DUN Kedah YB naik GAJI, di parlimen MP naik gaji, rakyat dalam negara kena GST 6%

Seksyen 3 Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 akan dipinda menaikkan elaun bulanan Ahli Dewan Negara di perenggan (a) daripada RM6,112.79 kepada RM7,000 manakala elaun bulanan Ahli Dewan Rakyat di perenggan (b) dinaikkan daripada RM6,508.59 kepada RM11,000.

Kami mohon menyokong.....

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...