TERKINI :

Tuesday, January 20, 2015

Hujan, pembalakan dan banjir di Kelantan

Oleh Dr Wan Nik Wan Yussof
Setiausaha Politik Menteri Besar Kelantan

http://www.mstar.com.my/~/media/upload/2014/12/26/12/15/banjir%20kelantan%201.ashx?mw=940&mh=529&bc=FFFFFF
Sesuatu yang pasti ialah kejadian banjir berlaku apabila air dari sungai melimpah memenuhi dataran dan lembah serta menenggelami permukaan yang kebiasaanya tidak digenangi air. Punca air hujan yang banyak melebihi daripada kebiasaan pada musim-musim tertentu atau beberapa hari berturut-turut adalah antara kemungkinan menyebabkan banjir.

Dalam konteks kawasan yang mengalami musim monsun, seperti di Kelantan jumlah turunan hujan yang lebat beberapa hari biasanya menyebabkan banjir.

Sebagaimana catatan hujan di semua 13 pusat sukatan hujan seluruh Kelantan pada Disember 2014 lalu, menunjukkan hujan yang turun dalam tempoh berpanjangan pada 17-25 Disember (sembilan hari).

Sementara catatan pada hari-hari tertentu didapati turunan hujannya melebihi daripda kebiasaan. Antaranya, pada 17 Disember sahaja, jumlah turunan direkodkan di semua 13 pusat ialah berjumlah 2,596 mm dan catatan tertinggi ialah di pusat sukatan hujan Kusial Tanah Merah sebanyak 414 mm.

Begitu pula catatan pada 22 Disember, jumlah sukatan di semua pusat ialah 2,161 mm dengan catatan tertinggi direkodkan di pusat sukatan hujan Gunung Gagau, Gua Musang iaitu 478 mm.


Ia diikuti dengan catatan di pusat sukatan yang lain di Gua Musang (Kg Aring, Kg Laloh, dan di Gua Musang sendiri) dan di Kuala Krai ( Dabong dan Tualang) kesemuanya adalah melebihi 200 mm.

Demikian lagi, bagi catatan turunan hujan di Gunung Gagau, Gua Musang mencatatkan turunan hujan lebat yang luar biasa selama tiga hari berturut-turut (21-23 Disember) dengan rekod turunan ialah 302 mm, 478 mm dan 515 mm yang bersamaan 1,295 mm.

Berdasarkan pengalaman ini, pakar kajicuaca menilainya sebagai, “jumlah turunan selama tiga hari ini adalah menyamai dengan 64 hari turunan hujan pada hari-hari biasa (20.23 mm sehari).”

Faktor hujan lebat ditambah pula dengan kedudukan Gunung Gagau pada aras ketinggian melebihi 4,500 kaki dari aras laut sudah cukup dan mampu meluncurkan gerakan air yang laju dan mampu membentuk turunan gelombang menerjah lurah dan tebing sungai.

Atas faktor inilah menjadi salah satu punca utama kejadian banjir yang melanda Gua Musang dan Kuala Krai dan akhirnya melimpahi sampai ke Kota Bharu. Maka terjadilahbanjir 2014 lalu sebagai suatu fenomena banjir agak besar berbanding banjir-banjir sebelum ini.

Kuota perhutanan

Pembalakan merupakan satu aktiviti tradisi yang dikaitkan dengan usaha pembangunan tanah dan hasil ekonomi Negeri Kelantan. Bagi membangunkan ladang di kawasan hutan perlu ditebang pelbagai jenis pokok hutan.
Hasil tebangan pokok hutan akan menghasilkan balak yang menjadi salah satu hasil utama Negeri Kelantan. Malah hasil balak yang dikilang menjadi pelengkap kepada industri pembinaan dan pembuatan serta yang berasaskan kayu.

Bagaimanapun, pembalakan tertakluk kepada undang-udang dan peraturan serta dikawal langsung oleh Majlis Tanah Negara. Malah Jabatan Perhutanan Negeri ditubuhkan secara khusus menjadi agensi pelaksana kepada pengawalan aktiviti pembalakan.

Justeru sebarang usaha pembalakan adalah terkawal dan sentiasa dikawal. Terkawal kerana jumlah keluasan hutan yang boleh ditebang adalah tertakluk kepada Kup Pembukaan Kawasan Tahunan dan tertakluk juga kepada Catuan Tebangan Tahunan (CTT).

Dikawal pula, atas amalan kelulusan pembalakan adalah memerlukan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri atas setiap projek pembangunan melibatkan kawasan hutan, termasuklah mengawal keluasan Hutan Simpan Kekal dan Tanah Kerajaan berasaskan Akta Perhutanan Negara 1984 (Pindaan) 1992.

Bagi Negeri Kelantan, dalam tempoh sepuluh tahun kebelakangan ini sejak 2005, tidak pernahpun berlaku penebangan yang melebihi had yang dibenarkan.

Misalnya pada tahun 2005 kuotanya seluas 6,590 hektar dan keluasan yang diusahakan ialah 5,133.6 hektar. Begitu pula pada tahun 2011, kuotanya 6,590 hektar dan yang diusahakan 5,898.9 hektar.

Sementara pada tahun lalu, 2014 kuotanya 5,910 hektar dan yang diusahakan seluas 3,404 hektar sahaja. Ini bermakna tiada perlanggaran dari kuota pembukaan kawasan hutan di Kelantan. Maka ianya terkawal dan tetap dikawal.

Justeru asas kaitan banjir agak besar baru-baru ini bukanlah berpunca daripada pembukaan hutan secara tidak terkawal.

Pembalakan haram

Begitu pula, ada yang menimbulkan kononnya banjir berlaku di Kelantan baru-baru ini adalah disebabkan aktiviti pembalakan haram yang kesannya bukan setakat membalak, malah menarah lurah dan merosakkan struktur tanah tinggi sehingga gondol di sana-sini.

Jika benar apa yang ditimbulkan itu, sudah tentu keadaan banjir yang berlaku di Kelantan baru-baru ini banyak membawa kesan runtuhan lereng dan tebing serta struktur aliran sungai berikutan asakan puin-puin tanah-tanih yang longgar akibat penggondolan.

Ia pasti membawa kerosakan yang lebih dahsyat lagi ekoran jumlah densiti air hujan dan aliran yang luar biasa. Namun kesan kerosakan yang banyak dilaporkan adalah pada rumah-rumah yang berstruktur separuh kekal dan harta benda akibat dihanyut air deras bukannya asakan kuat gumpalan puin-puin tanah yang runtuh dari lereng tanah tinggi.

Sebagaimana kajian pihak Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO, 1984) berhubung kesan hujan dari tanah tinggi ke atas larian air permukaan, bagi kawasan hujan lebat akan membawa kesan hakisan yang bawaan tanah-tanih berkadar banyak apabila permukaannya banyak diterokai dan digondolkan (misalnya aktiviti permukaan untuk pertanian), maka kadar lariannya ialah 330 mm per hektar.

Manakala keadaan hujan yang sama tetapi permukaannya dilitupi dengan pelbagai litupan, kadarnya kurang daripada 100 mm per hektar.

Dalam hal ini, keadaan hujan di Kelantan yang lalu masih dikuasai oleh litupan muka bumi yang terkawal dan kemusnahan permukaan akibat larian tanah yang gondol bukan fenomena yang dahsyat.

Maka asas pembalakan haram dan penerokaan tanah secara haram bukanlah sesuatu insiden yang boleh dikaitkan sebagai punca utama banjir.

Justeru dalam konteks pengurusan hutan di Kelantan, apa yang pasti standard pengurusan hutannya adalah mengamalkan Sistem Pengurusan Memilih (Selective Management System) yang mengutamakan pengekalan dan pengoptimuman hasil hutan yang ekonomik.

Di samping pencapaian Jabatan Perhutanan Kelantan sendiri yang mendapat pengiktirafan Certificate for Forest Management (Natural Forest) di bawah Skim Pensijilan Kayu-kayan Malaysia ( the Malaysian Timber Certification Scheme, MTCS) bagi tempoh 9 Februari 2014 hingga 9 Februari 2017.

Salah satu kejayaan pengurusan hutan itu ialah berlakunya aktiviti penanaman semula hutan (reforestation) dalam lima tempoh kebelakangan ini, iaitu antara tahun 2010 hingga 2014 sebanyak 4,055.426 pokok hutan telah ditanam semula.

Sekiranya hutan simpan atau kawasan perhutanan Kelantan sekian lama banyak diganggu oleh aktiviti penerokaan haram yang melampau sudah tentu dengan keadaan hujan yang lebat dalam tempoh tiga atau empat hari itu, pastinya kerosakan permukaan, lurah dan tanah runtuh akan menjadi fokus berita yang utama.

Namun kerosakan dan kehilangan serta kermusnahan aktiviti pertanian adalah banyak terkesan akibat limpahan air yang banyak dan deras bukannya ledakan puin-puin akibat penggondolan.


Sehubungan itu, suatu hakikat yang harus diterima, berlakunya ketentuan Allah SWT yang telah menurunkan hujan lebat. Apapun di sebaliknya, pihak Kerajaan Negeri Kelantan harus lebih bertanggungjawab bagi menghadapi suasana dan musim banjir yang melanda Kelantan setiap tahun.

Harapannya, perancangan pembangunan masa depan perlu mengambil kira asas kemampanan, kelestarian dan penampanan air hujan (seumpama adanya empangan besar di dua alur utama sungai – Sungai Lebir dan Sungai Galas) yang sering menerima jumlah air banyak setiap kali pada musim tengkujuh.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...